Σολομών, Εσθήρ

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
    • Η Εσθήρ Σολομών είναι Λέκτωρ Μουσειολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σπούδασε Αρχαιολογία, Μουσειολογία και Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, το Universita degli Studi di Firenze, το University of Sheffield και το University College London. Έχει εργαστεί ως μουσειολόγος και επιμελήτρια εκθέσεων σε μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει εκπονήσει σειρά μουσειολογικών μελετών, δημοσιευμένων σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της αφορούν τις κοινωνικές και πολιτικές χρήσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς, τις μουσειακές αναπαραστάσεις του παρελθόντος, τις υλικές αποτυπώσεις της κοινωνικής μνήμης και ταυτότητας, τον πολιτιστικό τουρισμό.

      Biblionet