Γιαλούρη, Ελεάνα

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. Πάντειο Πανεπιστημίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
  4. Πάντειο Πανεπιστημίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Φωτογραφία προσώπου
    • Η Ελεάνα Γιαλούρη είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ανθρωπολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου. Σπούδασε Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, Μουσειολογία στο University of Cambridge (MPhil) και Κοινωνική Ανθρωπολογία στο University College London (PhD) ενώ πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο University of Princeton (Αμερική). Έχει διδάξει στο University of Westminster του Λονδίνου και στο University College London. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα της, η διδασκαλία και οι δημοσιεύσεις της σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και συλλογικούς τόμους αφορούν ζητήματα όπως θεωρίες του υλικού πολιτισμού, πολιτισμική κληρονομιά και πολιτικές της μνήμης και της λήθης, ανθρωπολογία του χώρου, ανθρωπολογία και τέχνη, ανθρωπολογία και αρχαιολογία.

      Biblionet