1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Faulkner, Andrew (1978-) | Chavez, Conrad
  4. Σαμαράς, Γιάννης Βασ. (1956-)
  5. Αθήνα: Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2018
  6. 290 σελίδες : εικόνες, πίνακες + 1 βιντεοδίσκος (DVD)
  7. 978-0-13-466345-6