Ελλάδα -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 1935-1967

  1. Subject
    1. Ελλάδα (Place)
    2. Πολιτική και διακυβέρνηση (Concept)
    3. 1935-1967 (Event)