1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Συνταγματική ιστορία (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. 1935- (Γεγονός)