Παιδοκεντρική διάσταση στη μάθηση : ανοιχτό σχολείο-εναλλακτικό σχολείο-σχολείο της κοινωνίας-σχολείο του Reggio - Αθήνα: Τυπωθήτω, 2003

  1. Έκδοση
  2. Goehlich, Michael
  3. Νούσια, Έλενα
  4. Χρυσαφίδης, Κώστας
  5. Αθήνα: Τυπωθήτω, 2003
  6. 454 σελίδες
  7. 960-402-078-1