1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ηλεκτρονικό εμπόριο (Έννοια)
    2. Τεχνολογία της πληροφόρησης (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)