1. Ψηφιακό Αρχείο
    • application/pdf
    • meleth_77_non-linear_adjustment_in_the_greek_milk_market_reziti.pdf
    • pdf
  2. 1.2 MB
  3. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.
  4. Non-linear adjustment in the Greek milk market