1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Γάλα (Έννοια)
    2. Τιμές (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)