Ποιός είναι Έλληνας πολίτης : δυο αιώνες ιθαγένεια - Δεύτερη εμπλουτισμένη έκδοση. - Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2019

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Χριστόπουλος, Δημήτρης Κ. (1969-)
 4. Δεύτερη εμπλουτισμένη έκδοση
 5. Δημήτρης Χριστόπουλος
 6. Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2019
 7. 336 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. 9789609548441
 9. Βιβλιογραφία: σελίδες 313-328
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Προλογικό σημείωμα στη Β' έκδοση
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΩΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   Μια διαφοροποιητική κατασκευή
   «Σπουδαιότεροι εκ των δεσμών τούτων, είναι ... της ιθαγενείας δι' ου συνδέεται ούτως μετά της πολιτείας εις ης τον λαό ανήκει»
   Το καθεστώς ιθαγένειας
   1: «ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΙΝΕΣΑΙ»
   Ο ΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
   Πριν το κράτος: το δίκαιο του εδάφους και της θρησκείας
   α. «Η πατρίδα του Χριστού»...
   β. ...στο δημόσιο δίκαιο των Ελλήνων
   Πολίτες = δημότες: η ιθαγένεια στο νεοσύστατο κράτος
   α. Γιατί δημοτολόγιο;
   β. Για ποιους δημοτολόγιο;
   Έλληνες με την προσάρτηση εδαφών
   α. Από την κρατική συγκρότηση...
   β. ...στις ανταλλαγές πληθυσμών και την εδαφική ολοκλήρωση
   2: «ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ»
   Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ
   Η ιδιοτυπία της «αλλογένειας» στην ιδιότητα του πολίτη
   α. Ο αλλογενής στο φρόνημα και στο αίμα...
   β. ...ως εσωτερικός εχθρός
   Στερώντας την ελληνική ιθαγένεια
   α. Από «αλλογενείς, εγκαταλίποντες το ελληνικόν έδαφος άνευ προθέσεως επανόδου»...
   β. ...σε «ανάξιους Έλληνες»: ο παρατεταμένος εμφύλιος της ελληνικής ιθαγένειας
   γ. Και πάλι οι αποδημήσαντες αλλογενείς: το άρθρο 19 ΚΕΙ
   Διαβατήρια χωρίς ιθαγένεια
   3: «ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ»;
   ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ
   Έλληνας από ελληνίδα: Ius sanguinis matre
   Ο «καθορισμός» της ιδιότητας του πολίτη
   α. Καθορίζοντας την ιθαγένεια: κυριολεξία και διαδικασία
   β. Η τεχνική, οι δυσκολίες και οι σκοπιμότητες
   4: «ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ»;
   (ΑΝΤΙ)ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
   «Παλιννόστηση»: από την ιθαγένεια με «υπεύθυνη δήλωση» στην αβεβαιότητα
   α. «Επιστροφή» στην πατρίδα...
   β. ...εν μέσω νομικών ακροβασιών, πολιτικών σκοπιμότητας και ιδεολογικής σύγχυσης
   Από την παρανομία στην ιθαγένεια: οι Έλληνες της Αλβανίας
   α. Επιτέλους, πολιτογράφηση
   β. Έως την ιθαγένεια
   5: «ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ» ΠΑΝΤΟΥ;
   ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
   Ο φετιχισμός της καταγωγής
   Το (ελληνικό) αίμα νερό δεν γίνεται: ένα ανεξίτηλο jus sanguinis
   α. Η Ελλάδα στον χάρτη
   β. Ένα ανεξίτηλο δίκαιο του αίματος
   Μια ιθαγένεια υπεράνω «ζωτικών δεσμών»;
   α. Οικειοθελής αποβολή ιθαγένειας;
   β. Η φροντίδα για τους αποδήμους: συνηγορία μιας ιθαγένειας υπεράνω εδάφους;
   6: «ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΙΝΕΣΑΙ»;
   ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
   Η ιδιότητα του πολίτη μεταξύ παλιννόστησης και μετανάστευσης
   α. Το ιδεολογικό βάρος...
   β. ...και η κοινωνική διακύβευση
   Οχυρώνοντας το καθεστώς ιθαγένειας
   α. Προς τον Κώδικα του 2004
   β. Η Ελλάδα στο χάρτη: χρόνοι παραμονής, αιτιολογίες, προθεσμίες και παράβολα
   γ. Συγκρίσεις του καθεστώτος ιθαγένειας πριν την τομή του 2010
   7: «ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΕΣΑΙ»
   Η ΑΤΕΛΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 2010
   Η ιθαγένεια, μεταξύ πολιτικού λόγου και νομικών διευθετήσεων
   α. Η κρυφή ατζέντα της ιθαγένειας
   β. Από αποφάσεις σε κανόνες
   γ. Το «πότε;» και το «γιατί;»
   «Έλληνας γεννιέσαι και γίνεσαι»: τομές στην κτήση της ιθαγένειας
   α. Η τρίτη γενιά και οι «αγνώστου ιθαγένειας»: Έλληνες από κούνια
   β. Η δεύτερη γενιά: Έλληνες από γης
   γ. Η «μιάμιση» γενιά: Έλληνες, καλοί μαθητές
   Ο δρόμος με τις «δικλείδες»: η ανηφόρα της πολιτογράφησης
   α. Από πότε στην Ελλάδα; Υπολογίζοντας τον χρόνο πρότερης παραμονής
   β. Η «ειδική δοκιμασία» της πολιτογράφησης: Έλληνες ή/και ελληνομαθείς;
   8: «ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΕΣΑΙ»
   Η ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟ 2015
   Από τον νόμο 3838/2010 στην ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας
   α. Από την παλινόρθωση του συνταγματισμού του Μεσοπολέμου...
   β. ...στις νομικές ακροβασίες για το έθνος
   Από τη δικαστική αμφισβήτηση της μεταρρύθμισης στη νομική παλινόρθωσή της το 2015 (4332/2015)
   α. Η ιθαγένεια στην ατζέντα
   β. Μια πανουργία της ιστορίας: τα Μνημόνια και η ιθαγένεια μαζί
   Το θεσμικό επιστέγασμα της τομής: η ίδρυση της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας το 2017
   α. Το διοικητικό αποτύπωμα του δρασκελισμού: η ιθαγένεια ως κανονική διοικητική ύλη
   β. Τάσεις και προκλήσεις στη συγκυρία
   Είναι εύθραυστη η μεταρρύθμιση;
   9: ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ: ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
   Δόσεις εθνισμού και πολιτοφροσύνης στην ιθαγένεια [...]

   Biblionet