1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Δαπάνες, Δημόσιες (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)