Δημόσια οικονομική 1 Τόμος 1, Οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1979

  1. Έκδοση
  2. Καράγιωργας, Σάκης (1930-1985)
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1979
  5. 515 : πίνακες, σχεδγράμματα ; 21 εκ.
Εξώφυλλο έκδοσης
    • τ.1.: Μέρος πρώτο: Οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους -- Τμήμα I: Νεοκλασικές θεωρίες -- Κεφάλαιο 1: Το κοινωνιολογικό υπόβαθρο της νεοκλασικής δημόσιας οικονομικής -- Κεφάλαιο 2: Ο τέλειος ανταγωνισμός και η αντίληψη του οικονομικά ουδέτερου κράτους -- Κεφάλαιο 3: Οι ατέλειες της αγοράς και οι λειτουργίες του παρεμβατικού κράτους -- Κεφάλαιο 4: Τα δημόσια αγαθά -- Κεφάλαιο 5: Εξωτερικές οικονομίες και επιβαρύνσεις -- Κεφάλαιο 6: Μονοπωλιακές παρεκκλίσεις -- Κεφάλαιο 7: Επεμβάσεις του κράτους στον τρόπο διανομής του εισοδήματος -- Κεφάλαιο 7: Επεμβάσεις του κράτους στον τρόπο διανομής του εισοδήματος -- Κεφάλαιο 8: Κρατική πολιτική για τη σταθεροποίηση και ανάπτυξη της οικονομίας -- Κεφάλαιο 9: Ο πολιτικός μηχανισμός επιλογής -- Τμήμα II: Μαρξιστική θεώρηση -- Κεφάλαιο 10: Το κράτος στους εκμεταλλευτικούς τρόπους παραγωγής -- Κεφάλαιο 11: Μορφή και λειτουργίες του καπιταλιστικού κράτους -- Κεφάλαιο 12: Οι οικονομικές λειτουργίες του καπιταλιστικού κράτους.

      Library.panteion