Βιοκοινωνικότητες : θεωρήσεις στην ανθρωπολογία της υγείας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Νήσος, 2011

Bibliographic Info

Έκδοση
Αθανασίου, Αθηνά
Αθανασίου, Αθηνά
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Νήσος, 2011
678 σελίδες ; 22 εκατοστά
Υλικά ; 17.
9789609535038
Η ιδέα της έκδοσης αυτής ξεικίνησε μέσα από το συνέδριο "Πολιτικές ζωής: Ανθρωπολογικές θεωρήσεις της υγείας και της βιοκοινωνικότητας" το 2008
Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ της Αθηνάς Αθανασίου
I. Ιατρική γνώση/εξουσία και η πολιτική του σώματος
ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Επιτελέσεις της τρωτότητας και του κοινωνικού τραύματος
MARGARET LOCK
Ιατρική γνώση και πολιτική του σώματος
II. Τραύματα της αποικιακής και μετααποικιακής ιστορίας: Ιατρικές αναπαραστάσεις του φυλετικού και έμφυλου σώματος
JEAN COMAROFF
Η πάσχουσα καρδιά της Αφρικής: Ιατρική, αποικιοκρατία και το μαύρο σώμα
ANNE FAUSTO-STERLING
Φύλο, φυλή και έθνος: Η συγκριτική ανατομία των "Οττεντοτισσών" στην Ευρώπη, 1815-1817
III. Κοινωνικά πάθη, άλγη της ψυχής και του σώματος
Αντιξοότητες των ορισμών
NANCY SCHEPER-HUGHES
Nervoso
ARTHUR KLEINMAN - JOAN KLEINMAN
Σωματοποίηση: Οι διασυνδέσεις ανάμεσα στον πολιτισμό, στις εμπειρίες της κατάθλιψης και το νόημα του πόνου στην κινεζική κοινωνία
IV. Κοινωνική οδύνη και τα όρια του ανθρώπινου
VEENA DAS
Γλώσσα και σώμα: Συναλλαγές στην κατασκευή του πόνου
JOAO BIEHL
Vita: Η ζωή σε μια ζώνη κοινωνικής εγκατάλειψης
V. Απο-σωματοποιήσεις: Πέρα από το πρότυπο του ικανού σώματος
SHARON L. SNYDER - DAVID T. MITCHELL
Αναθεωρώντας το σώμα: Σπουδές αναπηρίας και η αντίσταση στην εν-σωμάτωση
REBECCA J. LESTER
Ο (απο)σωματοποιημένος εαυτός της νευρικής ανορεξίας
VI. Εκτρέποντας το ιατρικό βλέμμα: (Δι-)υποκειμενικότητες και αντιστάσεις
MICHAEL TAUSSIG
Η πραγμοποίηση και η συνείδηση των ασθενών
THOMAS J. CSORDAS
Θεραπεία και ανθρώπινη κατάσταση: Σκηνές από το παρόν στη Γη των Ναβάχο
PATRICIA A. KAUFERT
Γυναίκες, αντίσταση και το κίνημα για τον καρκίνο του μαστού
VII. Τεχνολογίες και λόγοι της βιοεπιστήμης: Νέα πεδία διακινδύνευσης και ορθολογικότητας
RAYNA RAPP
Κατασκευάζοντας την αμνιοπαρακέντηση: Λόγοι μητρότητας και ιατρικής
PAUL RABINOW
Τεχνητότητα και Διαφωτισμός: Από την κοινωνιοβιολογία στη βιοκοινωνικότητα
VIII. Εθνικά σώματα, το ιατρικό φαντασιακό και η βιοκοινωνική ιδιότητα του πολίτη
EMILY MARTIN
Προς μια ανθρωπολογία της ανοσολογίας: Το σώμα ως εθνικό κράτος
NICOLAS ROSE - CARLOS NOVAS
Βιολογική ιδιότητα του πολίτη
IX. Ιατρικός και βιοπολιτικός ανθρωπισμός: Διασχίζοντας και επιτηρώντας σύνορα
AIHWA ONG
Κατασκευάζοντας το βιοπολιτικό υποκείμενο: Μετανάστες/-ριες από την Καμπότζη, ιατρική για πρόσφυγες και πολιτισμική ιδιότητα του/της πολίτη στην Καλιφόρνια
DIDIER FASSIN
Η ανθρωπιστική δράση ως πολιτική της ζωής
ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Biblionet