Βιοκοινωνικότητες : θεωρήσεις στην ανθρωπολογία της υγείας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Νήσος, 2011

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Biehl, J. | Taussig, Michael | Kaufert, Patricia A.
 4. Αθανασίου, Αθηνά
 5. Αθανασίου, Αθηνά
 6. Πρώτη έκδοση
 7. κείμενα J. Biehl, Α. Αθανασίου, J. Comaroff, T.J. Csordas, V. Das, D. Fassin, A. Fausto - Sterling, P.A. Kaufert, A. Kleinman, J. Kleinaman, R.J. Lester, M. Lock, E. Martin ... [κ.ά.] ; επιμέλεια, εισαγωγή Αθηνά Αθανασίου ; μετάφραση Μιχάλης Λαλιώτης
 8. Αθήνα: Νήσος, 2011
 9. 678 σελίδες ; 22 εκατοστά
 10. Υλικά ; 17.
 11. 9789609535038
 12. Η ιδέα της έκδοσης αυτής ξεικίνησε μέσα από το συνέδριο "Πολιτικές ζωής: Ανθρωπολογικές θεωρήσεις της υγείας και της βιοκοινωνικότητας" το 2008
 13. Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ της Αθηνάς Αθανασίου
   I. Ιατρική γνώση/εξουσία και η πολιτική του σώματος
   ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
   Επιτελέσεις της τρωτότητας και του κοινωνικού τραύματος
   MARGARET LOCK
   Ιατρική γνώση και πολιτική του σώματος
   II. Τραύματα της αποικιακής και μετααποικιακής ιστορίας: Ιατρικές αναπαραστάσεις του φυλετικού και έμφυλου σώματος
   JEAN COMAROFF
   Η πάσχουσα καρδιά της Αφρικής: Ιατρική, αποικιοκρατία και το μαύρο σώμα
   ANNE FAUSTO-STERLING
   Φύλο, φυλή και έθνος: Η συγκριτική ανατομία των "Οττεντοτισσών" στην Ευρώπη, 1815-1817
   III. Κοινωνικά πάθη, άλγη της ψυχής και του σώματος
   Αντιξοότητες των ορισμών
   NANCY SCHEPER-HUGHES
   Nervoso
   ARTHUR KLEINMAN - JOAN KLEINMAN
   Σωματοποίηση: Οι διασυνδέσεις ανάμεσα στον πολιτισμό, στις εμπειρίες της κατάθλιψης και το νόημα του πόνου στην κινεζική κοινωνία
   IV. Κοινωνική οδύνη και τα όρια του ανθρώπινου
   VEENA DAS
   Γλώσσα και σώμα: Συναλλαγές στην κατασκευή του πόνου
   JOAO BIEHL
   Vita: Η ζωή σε μια ζώνη κοινωνικής εγκατάλειψης
   V. Απο-σωματοποιήσεις: Πέρα από το πρότυπο του ικανού σώματος
   SHARON L. SNYDER - DAVID T. MITCHELL
   Αναθεωρώντας το σώμα: Σπουδές αναπηρίας και η αντίσταση στην εν-σωμάτωση
   REBECCA J. LESTER
   Ο (απο)σωματοποιημένος εαυτός της νευρικής ανορεξίας
   VI. Εκτρέποντας το ιατρικό βλέμμα: (Δι-)υποκειμενικότητες και αντιστάσεις
   MICHAEL TAUSSIG
   Η πραγμοποίηση και η συνείδηση των ασθενών
   THOMAS J. CSORDAS
   Θεραπεία και ανθρώπινη κατάσταση: Σκηνές από το παρόν στη Γη των Ναβάχο
   PATRICIA A. KAUFERT
   Γυναίκες, αντίσταση και το κίνημα για τον καρκίνο του μαστού
   VII. Τεχνολογίες και λόγοι της βιοεπιστήμης: Νέα πεδία διακινδύνευσης και ορθολογικότητας
   RAYNA RAPP
   Κατασκευάζοντας την αμνιοπαρακέντηση: Λόγοι μητρότητας και ιατρικής
   PAUL RABINOW
   Τεχνητότητα και Διαφωτισμός: Από την κοινωνιοβιολογία στη βιοκοινωνικότητα
   VIII. Εθνικά σώματα, το ιατρικό φαντασιακό και η βιοκοινωνική ιδιότητα του πολίτη
   EMILY MARTIN
   Προς μια ανθρωπολογία της ανοσολογίας: Το σώμα ως εθνικό κράτος
   NICOLAS ROSE - CARLOS NOVAS
   Βιολογική ιδιότητα του πολίτη
   IX. Ιατρικός και βιοπολιτικός ανθρωπισμός: Διασχίζοντας και επιτηρώντας σύνορα
   AIHWA ONG
   Κατασκευάζοντας το βιοπολιτικό υποκείμενο: Μετανάστες/-ριες από την Καμπότζη, ιατρική για πρόσφυγες και πολιτισμική ιδιότητα του/της πολίτη στην Καλιφόρνια
   DIDIER FASSIN
   Η ανθρωπιστική δράση ως πολιτική της ζωής
   ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

   Biblionet