1. Ψηφιακό Αρχείο
    • application/pdf
    • 9786188409538.pdf
    • pdf
  2. 1.3 MB
  3. Αρχείο pdf προσβάσιμο από αρχείο επεξεργασμένου κειμένου (accessible)
  4. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις των άρθρων 65 επόμενου του νόμου 2121/1993 (άρθρο 7 παράγραφο 3 ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546)
  5. Ψηφιοποιημένο Βιβλίο: Ψηφιακά παιχνίδια