1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Εργατικό δίκαιο (Έννοια)
    2. Γυναίκες (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)