Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία - Νέα βελτιωμένη έκδοση. - Αθήνα: Πεδίο, 2008

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Παπαστάμου, Στάμος (1952-)
 4. Νέα βελτιωμένη έκδοση
 5. Στάμος Παπαστάμου ; συνεργάζονται Σ. Αντωνίου ... [και άλλοι]
 6. Αθήνα: Πεδίο, 2008
 7. 24x17 εκατοστά
 8. Κοινωνική Ψυχολογία
 9. 978-960-89772-1-1(set)., 978-960-89772-2-8(τόμος 2ος)., 978-960-89772-2-8(τόμος 1ος).
 10. Παράδοση
 11. Επιστημολογικοί προβληματισμοί και μεθοδολογικές κατευθύνσεις
 12. τόμος 1. Επιστημολογικοί προβληματισμοί και μεθοδολογικές κατευθύνσεις | τόμος 2. Παράδοση | Με τη συνεργασία των: Αντωνίου, Σ. - Κατερέλου, Ι. Δ. - Μαντόγλου, Α. - Προδρομίτη, Γ. - Ρήγα, Α. Β. - Σακαλάκη. Μ.
 13. Βιβλιογραφία : σελίδες 579-614 | Περιέχει ευρετήρια
 14. 302
  • Η νέα και βελτιωμένη "Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία" είναι ένα έργο το οποίο φιλοδοξεί να δώσει στο ελληνικό κοινό μια όσο το δυνατόν πληρέστερη και πιο ενημερωμένη εικόνα των θεωρητικών, εμπειρικών και πειραματικών ερευνών που εντάσσονται στο χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας. Ο αναγνώστης του συγγράμματος δεν θα γνωρίσει μόνο πώς δημιουργείται και λειτουργεί η κοινωνική σκέψη, θα μάθει επίσης πώς λειτουργεί και χειραγωγείται η συλλογική συμπεριφορά, γεγονός που θα του επιτρέψει να δει μια σχετικά άγνωστη πτυχή του κοινωνικού και ψυχολογικού γίγνεσθαι, το οποίο όχι μόνο υφίσταται, αλλά και -είτε το ξέρει είτε όχι- δημιουργεί. Το έργο απευθύνεται στους φοιτητές των Τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας και άλλων επιστημών του ανθρώπου και της κοινωνίας, οι οποίοι, μέσα από το πρόγραμμα σπουδών τους αλλά και εξαιτίας των επιστημονικών ενδιαφερόντων τους, καλούνται να ασχοληθούν συστηματικά με το γνωστικό αντικείμενο της κοινωνικής ψυχολογίας. Απευθύνεται επίσης σε όλους εκείνους που αρνούνται να είναι έρμαια των γεγονότων, παθητικοί δέκτες των έντεχνων όσο και καθημερινών χειρισμών, θεσμοθετημένων ή μη, των οποίων αντικείμενο είναι οι πολίτες των σύγχρονων κοινωνιών. Η "Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία" είναι διαρθρωμένη στους ακόλουθους τέσσερις τόμους: - Τόμος Α: Επιστημολογικοί προβληματισμοί και μεθοδολογικές κατευθύνσεις. - Τόμος Β: Η παράδοση - Τόμος Γ: Σύγχρονες τάσεις στην κοινωνική ψυχολογία - Τόμος Δ: Εφαρμογές.