1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ανοικοδόμηση (1939-1951) (Έννοια)
    2. Πολιτικές απόψεις (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)