1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. Εμφύλιος πόλεμος, 1944-1949 (Έννοια)