Το 1922 και οι πρόσφυγες : μια νέα ματιά - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Νεφέλη, 2011

 1. Έκδοση
 2. Εξερτζόγλου, Χάρης (1956-) | Σταματόπουλος, Δημήτριος (1969-) | Ozil, Ayşe | Κατσάπης, Κώστας | Τσετλάκα, Αθανασία - Μαρίνα
 3. Λιάκος, Αντώνης (1947-)
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Νεφέλη, 2011
 6. 219 σελίδες ; 25 εκατοστά
 7. Προβλήματα της Νεοελληνικής ιστορίας
 8. 9789602119914
 9. Βιβλιογραφία: σελίδες [203]-219
Eξώφυλλο έκδοσης
  • Αντώνης Λιάκος
   Εισαγωγή
   Το "1922" και εμείς
   Εξερευνώντας τις αποσιωπήσεις
   Η δομή του βιβλίου
   Υ.Γ.
   Χάρης Εξερτζόγλου
   Κεφάλαιο α'. Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες της οθωμανικής αυτοκρατορίας (19ος αιώνας - αρχές 20ού)
   Κεφάλαιο β'. Η μικρασιατική εκστρατεία. η ανθρωπογεωγραφία της καταστροφής
   από τη μετανάστευση στην προσφυγιά
   Ayse Ozil
   Κεφάλαιο γ'. Ανάμεσα στην αυτοκρατορία και τη δημοκρατία: η περίοδος 1918-1922 στην τουρκική ιστοριογραφία
   Κώστας Κατσάπης
   Κεφάλαιο δ'. το προσφυγικό ζήτημα
   Αθανασία-Μαρίνα Τσετλάκα
   Κεφάλαιο ε'. η αντιστροφή πορεία: οι μουσουλμάνοι πρόσφυγες
   ο ρόλος της θρησκείας μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών. η περίπτωση των ελληνοφώνων μουσουλμάνων της δυτικής Μακεδονίας
   οι ιδιαιτερότητες των ελληνοφώνων μουσουλμάνων της δυτικής Μακεδονίας
   σύγχυση και αμηχανία στα χρονιά της ανταλλαγής
   η επίσημη ιδεολογία και η επίδραση της στους πρόσφυγες
   ταλάντευση μεταξύ δυο κόσμων;
   Χάρης Πεσματζόγλου
   Κεφάλαιο στ'. Η ιστορία της προσφυγικής μνήμης
   Βιβλιογραφία - πηγές
   Οι συνεργάτες του τόμου

   Politeianet