1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Μετακινήσεις πληθυσμών (Έννοια)
    2. Έλληνες (Έννοια)
    3. Ιστορία (Έννοια)
    4. 20ός αιώνας (Γεγονός)