"Πώς σε λένε;" : διεργασίες μιας επιμορφωτικής παρέμβασης στη μειονοτική εκπαίδευση - Αθήνα: Gutenberg, 2005

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Ανδρούσου, Αλεξάνδρα
 4. Αθήνα: Gutenberg, 2005
 5. 137 σελίδες ; 24 εκ.
 6. Παιδαγωγική σειρά
 7. 9600110417
 8. LB3728.A53 2005
Εικόνα εξωφύλλου
  • ΠΡΟΛΟΓΟΣ (ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ)
   ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   Politeianet