Καμπριάνη, Ειρήνη

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Γυναίκα