Ψαρούλη, Ρουμπίνη

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Γυναίκα