Η πολιτική ως δράση και λόγος - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Τυπωθήτω, 2003

 1. Έκδοση
 2. Ψύλλα, Μαριάννα
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Τυπωθήτω, 2003
 5. 189 σελίδες + 21 εκατοστά
 6. Πολιτική : Επικοινωνία / Τυπωθήτω ; 2.
 7. 960402096X
 8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφία: σελίδες 173-189
Φωτογραφία έκδοσης
  • Πρόλογος
   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   1. Πολιτική και Επικοινωνία
   2. Πολιτική επικοινωνία: ένας νεοσύστατος τομέας
   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   1. Δημόσιος χώρος και νεοτερικότητα
   2. Χρονικότητα και Ιστορικότητα στη σύλληψη
   3. Επανα - οριοθέτηση του δημόσιου χώρου και Δημοκρατία
   Βιβλιογραφία

   Biblionet