Ιωάννινα

 1. Γεωγραφικό Όνομα
 2. Ελληνικά
  1. πόλη της Ηπείρου
  1. Πατήστε εδώ
  1. Q183199 ⟶ Q183199
  1. 261779 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 147754409 ⟶ Πατήστε εδώ
 3. 2--4953