1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Αγαπητίδου-Αλογοσκούφη, Δίκα | Δημητρίου, Χαράλαμπος
  4. Αθήνα: ʹΙδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), 1995
  5. 87 σελίδες : πίνακες ; 24 εκ.
  6. Ειδικά κλαδικά θέματα ; 4.
  7. Αποτελεί αποτέλεσμα ερευνών της Μονάδας Κλαδικών Μελετών.
  8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.
  9. KKE884.4.A33 1995
Εικόνα εξωφύλλου