1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Τεχνολογία και επιστήμες μηχανικών
  2. Ιατρική τεχνολογία και μηχανική
  3. Ιατρικά μηχανήματα
  1. Τσαντής, Σταύρος
  1. Καγκάδης, Γιώργος
  1. 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΥΜΑΤΩΝ 2. ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ & ΗΧΗΤΙΚΗ ΔΕΣΜΗ 4. ΗΧΟΒΟΛΕΙΣ 5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ 6. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ DOPPLER 7. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ 8. ΨΕΥΔΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  1. Οι ραγδαίες αλλαγές που πραγματοποιούνται στα σύγχρονα υπερηχογραφικά συστήματα έχουν πρώτα από όλα τεχνολογική βάση οδηγώντας στην μετάβαση από την στατική στην δυναμική real-time υπερηχογραφία, στο έγχρωμο Doppler, στην τρισδιάστατη και πρόσφατα στην ελαστογραφική απεικόνιση. Βασική προϋπόθεση για να έχουν χρηστικό αποτέλεσμα τα τεχνολογικά αυτά επιτεύγματα είναι η καλή γνώση της φυσικής και τεχνολογίας της υπερηχογραφίας. Το βιβλίο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο αναφοράς σε αυτήν την προσπάθεια της γνώσης και της επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην υπερηχογραφία (Μηχανικοί Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Φυσικοί Ιατρικής και Ιατροί). Ένας Μηχανικός και ένας Φυσικός Ιατρικής για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την ορθή, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία ενός υπερηχογράφου θα πρέπει να έχουν κατανοήσει τις φυσικές αρχές που διέπουν αυτό το σύστημα και την τεχνολογία που το συνοδεύει. Παρομοίως ένας Ιατρός για να μπορέσει να κατανοήσει το σύνολο των πληροφοριών που κρύβονται σε μια υπερηχογραφική εικόνα θα πρέπει να έχει βαθιά γνώση όλων των μηχανισμών παραγωγής και διάδοσης της ηχητικής δέσμης στο εσωτερικό του ανθρωπίνου σώματος. Η προσπάθεια αυτή καλύπτει ένα κενό στην Ελληνική βιβλιογραφία και απευθύνεται βασικά σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ιατρικής Φυσικής, καθώς Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων που χρησιμοποιούν την υπερηχογραφία σαν διαγνωστικό εργαλείο. Οι θεματικές ενότητες του βιβλίου περιλαμβάνουν τις ιδιότητες των ηχητικών κυμάτων καθώς και τα φαινόμενα που απαντώνται κατά την διάδοση τους στο εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος. Την τεχνολογία της παραγωγής και ανίχνευσης τους για την δημιουργία της υπερηχογραφικής εικόνας. Ακολουθούν όλες οι τεχνικές απεικόνισης που προσφέρονται από τα συστήματα υπερηχογραφίας, οι βασικές αρχές τεχνολογίας τους, το σύνολο των ψευδενδείξεων που εμφανίζονται στην υπερηχογραφική εικόνα και αναλυτικά πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας ενός συστήματος υπερηχογραφίας