1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Κείμενο
  3. Αρχείο pdf προσβάσιμο από αρχείο επεξεργασμένου κειμένου (accessible)
  4. 1.86 ΜΒ
  5. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.