Τσαντής, Σταύρος

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1973
  4. Αθήνα