1. Ψηφιακό Αρχείο
  • application/pdf
  • 9789605041076.pdf
  • pdf
 2. 158.6 MB
  • Προερχόμενο από διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR - Optical Character Recognition)
 3. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.
 4. Ψηφιοποιημένο Βιβλίο: Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του μεσοπολέμου