Εργατικό κίνημα -- Ελλάδα -- Ιστορία -- 1922-1936

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Εργατικό κίνημα (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Ιστορία (Έννοια)
    4. 1922-1936 (Γεγονός)