Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης - Πρώτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 1995

 1. Έκδοση
 2. Belting, Hans (1935-) | Dilly, Heinrich (1941-2019)
 3. Γυιόκα, Λία
 4. Παπανικολάου, Μιλτιάδης (1947-)
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 1995
 7. 474 σελίδες : εικόνες ; 22 εκατοστά
 8. Ιστορία και θεωρία της τέχνης
Eξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος
   Heinrich Dilly: εισαγωγή
   Πρώτο μέρος: καθορισμός του αντικείμενου
   - Martin Warnke: ερευνητικά πεδία της ιστορίας της τέχνης
   Δεύτερο μέρος: τεκμηρίωση του αντικειμένου
   - Willibald Sauerlander: γενικά για την τεκμηρίωση του αντικειμένου
   - Ulrich Schliessl: η υλική τεκμηρίωση ευρημάτων στη γλυπτική και στη ζωγραφική
   - Dethard von Winterfeld: η τεκμηρίωση ευρημάτων στην αρχιτεκτονική
   - Willibald Sauerlander: η τεκμηρίωση της ηλικίας, του τόπου προέλευσης και της πατρότητας των ευρημάτων
   τρίτο μέρος: σημασιοδότηση του αντικειμένου
   - Hans Belting / Wolfgang: εισαγωγή
   - Hermann Bauer: μορφή, δομή, στυλ: οι μορφοαναλυτικές και μορφοϊστορικές μέθοδοι
   - Johann Konrad Eberlein: περιεχόμενο και νόημα: η εικονογραφική -εικονολογική μέθοδος
   - Oskar Batchmann: εισαγωγή στην ερμηνευτική θεωρία της ιστορίας της τέχνης
   - Hans Belting: το έργο στα συμφραζόμενά του
   -Wolfgang Kemp: έργο τεχνης και θεατής: η αισθητική της πρόσληψης
   - Rolf Duroy - Gunter Kerner: η τέχνη ως σημείο: η σημειωτική - σιγματική μέθοδος
   - Hartmut Kraft: τριπλές δυάδες: η αναλυτική - ψυχολογική προσέγγιση της τέχνης
   - Norbert Schneider: τέχνη και κοινωνία: η κοινωνικοϊστορική προσέγγιση
   - Ellen Spickernagel: ιστορία και φύλο: η φεμινιστική προσέγγιση
   - Heinrich Dilly: αμοιβαίος διαυγασμός: η ιστορία της τέχνης και οι συγγενικές της επιστήμες
   ευρετήριο

   Politeianet