Εισαγωγή στη συμβολική λογική - Πρώτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 2008

 1. Manifestation
 2. Καργόπουλος, Φίλιππος Β.
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 2008
 5. 373 σελίδες ; 24 εκατοστά
 6. 9789602882108
 7. Βιβλιογραφία: σελίδες [371]-373
Φωτογραφία έκδοσης
  • Πρόλογος
   Εισαγωγή: Ορισμός της Λογικής
   Επιχειρήματα, Εγκυρότητα, Ορθότητα
   ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
   Αληθοτιμές και Λογικά Συνδετικά
   Υποθετικές Προτάσεις
   Σύνθετες Προτάσεις και Πίνακες Αλήθειας
   Ταυτολογία, Αντίφαση, Συνέπεια
   Η Μέθοδος της Λογικής Ανάλυσης
   Συνεπαγωγή και Εγκυρότητα
   Απλοί Κοινοί Συμπερασμοί
   Ισοδυναμία
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
   Η Λογική των Όρων
   Κατηγορικές Προτάσεις - Λογικό Τετράγωνο
   Αριστοτελικοί Συλλογισμοί
   Διαγράμματα του Venn
   Κατηγορήματα, Ονόματα, Μεταβλητές
   Ποσοδείκτες και Μεταβλητές
   Γραμματική του Κατηγορηματικού Λογισμού
   Μοναδικά Κατηγορήματα
   Πολυαδικά Κατηγορήματα
   Ποσοδεικτικές Ισοδυναμίες
   Κανόνες Εξατομίκευσης
   Ιδιότητες Ποσοδεικτικών Προτάσεων
   Συνεπαγωγή σε Ποσοδεικτικές Προτάσεις
   Έλεγχος Εγκυρότητας Συμπερασμών
   Τακτικές στην Εφαρμογή της Μεθόδου
   Η Λογική της Ταυτότητας
   Ονόματα, Περιγραφές και Αναφορά
   ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
   Επαγωγή και Παραγωγή
   Στατιστικοί Συμπερασμοί
   Η Υποθετικο-Παραγωγική Μέθοδος
   Απαγωγή, Εξήγηση, Αναγωγή
   Αποκλειστική Επαγωγή
   "Σχεδόν" Επαγωγές: Αναλογία - Αυθεντία
   Παραλογισμοί και Σοφιστίες
   Διάκριση και Ορισμός
   Κριτική Πραγμάτευση Επιχειρημάτων
   Λογικές και Εμπειρικές Αλήθειες
   Ζήτημα και Πρόβλημα
   ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ II: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
   Το Πρόβλημα του Θεού
   Το Κοσμολογικό Επιχείρημα
   Το Τελεολογικό Επιχείρημα
   Το Επιχείρημα από τη Μυστικιστική Εμπειρία
   Το Αντεπιχείρημα για την ύπαρξη του κακού
   Το Πρόβλημα του Νου
   Παραδοσιακές Θέσεις στο Πρόβλημα του Νου
   Νεώτερες Προσεγγίσεις στο Νου
   Βιβλιογραφία

   Politeianet