Οδηγίες (1.0) για την παραγωγή DAISY BOOK

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ελληνικά
  3. Αύγουστος 2021
  4. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
  5. 13 σελίδες : εικόνες
  6. CC BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)