Ηχο-βιβλία: οδηγίες (1.0) ηχογράφησης κειμένων με φυσική φωνή

 1. Ψηφιακό τεκμήριο
 2. Ελληνικά
 3. Ιούλιος 2021
 4. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
 5. 18 σελίδες, εικόνες
   • Ο οδηγός αποτελεί μέρος της σειράς εγχειριδίων του Δικτύου της AMELib (Σ.Ε.Α.Β) "Παραγωγή προσβάσιμων ηλεκτρονικών μορφότυπων για την ψηφιακή βιβλιοθήκη της AMELib"

  • Λογισμικά στα οποία γίνεται αναφορά:

    

   Audacity: https://www.audacityteam.org/

  • Περιεχόμενα έκδοσης 1.0

    

   • Ηχο-βιβλία ή audio-books
   • Ανάγνωση κειμένου: συμβουλές και οδηγίες
   • Προετοιμασία
   • Οδηγίες ανάγνωσης
   • Εξοπλισμός και πρόγραμμα ηχογράφησης audacity
   • Μικρόφωνο
   • Audacity
   • Κατεβάζοντας το Audacity
   • Ξεκινώντας με το Audacity
   • Ηχογράφηση
   • Επεξεργασία ηχογραφημένου υλικού
   • Εξαγωγή - Αποθήκευση αρχείου
   • Μεταδεδομένα
   • Βιβλιογραφικές παραπομπές
 6. CC BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)