Ευρώπη -- Πολιτικές συνθήκες -- 1945-

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ευρώπη (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Πολιτικές συνθήκες (Έννοια)
    3. 1945- (Γεγονός)