1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Αφεντούλη, Ινώ
  4. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 1997
  5. 158 σελίδες ; 21 εκ.
  6. Ευρωπαίοι ηγέτες
  7. 9600801096
  8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.
  9. HC240.P65 1997
Εικόνα εξωφύλλου