1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Αφεντούλη, Ινώ
  4. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 1997
  5. Αθήνα
  6. Ι. Σιδέρης
  7. 158 σελίδες ; 21 εκ.
  8. Ευρωπαίοι ηγέτες
  9. 9600801096
  10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.
  11. HC240.P65 1997
Εικόνα εξωφύλλου