1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κατάσταση πολιορκίας (Έννοια)
    2. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Ιστορία (Έννοια)