1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Agamben, Giorgio (1942-)
 4. Οικονομίδου, Μαρία
 5. Ανατύπωση πρώτης έκδοσης
 6. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, 2007
 7. 158 σελίδες ; 22 εκατοστά
 8. Civitas : Δοκίμια πολιτικής θεωρίας και επιστήμης | Θεωρητικές επιστήμες
 9. 9789601625089
 10. Τίτλος εξωφύλλου: Κατάσταση εξαίρεσης: όταν η "έκτακτη ανάγκη" μετατρέπει την εξαίρεση σε κανόνα
 11. Βιβλιογραφία: σελίδες153-158
Εξώφυλλο έκδοσης
  • 1.H κατάσταση εξαίρεσης ως παράδειγμα διακυβέρνησης
   2. Iσχύς νόμου
   3. Iustitium
   4. Γιγαντομαχία γύρω από ένα κενό
   5. Γιορτή, πένθος, ανομία
   6. Auctoritas και potestas
   Βιβλιογραφικές αναφορές

   Politeianet