Κατάσταση εξαίρεσης - Ανατύπωση πρώτης έκδοσης. - Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, 2007

 1. Έκδοση
 2. Agamben, Giorgio (1942-)
 3. Οικονομίδου, Μαρία
 4. Ανατύπωση πρώτης έκδοσης
 5. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, 2007
 6. 158 σελίδες ; 22 εκατοστά
 7. Civitas : Δοκίμια πολιτικής θεωρίας και επιστήμης | Θεωρητικές επιστήμες
 8. 9789601625089
 9. Τίτλος εξωφύλλου: Κατάσταση εξαίρεσης: όταν η "έκτακτη ανάγκη" μετατρέπει την εξαίρεση σε κανόνα
 10. Βιβλιογραφία: σελίδες153-158
Εξώφυλλο έκδοσης
  • 1.H κατάσταση εξαίρεσης ως παράδειγμα διακυβέρνησης
   2. Iσχύς νόμου
   3. Iustitium
   4. Γιγαντομαχία γύρω από ένα κενό
   5. Γιορτή, πένθος, ανομία
   6. Auctoritas και potestas
   Βιβλιογραφικές αναφορές

   Politeianet