Πόλεμος και έκτακτες εξουσίες -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- Ιστορία