1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Μάρκου Γιώργος Π.
  4. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, 1996
  5. Αθήνα
  6. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης
  7. 1996
  8. 77 σελίδες ; 21 εκ.
  9. 9607335090
  10. LC1099.M375 1996
Εικόνα εξωφύλλου