Εξελικτική οικολογία - 1η έκδοση. - Ηράκλειο, Κρήτη: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2006

 1. Έκδοση
 2. Pianka, Eric R.
 3. Βαρδινογιάννη, Κατερίνα | Γκιώκας, Σίνος | Στάθη, Ιάσμη | Σφενδουράκης, Σπύρος
 4. Μυλωνάς, Μωυσής | Κουμπιάς, Νίκος
 5. 1η έκδοση
 6. Ηράκλειο, Κρήτη: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2006
 7. 606 σελίδες : εικόνες
 8. Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών : Βιολογία / διευθυντής σειράς: Στέφανος Τραχανάς
 9. 960524229X
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σ. [519]-586) και ευρετήριο
 11. Ελλάδα
  • Πρόλογος στην ελληνική έκδοση -- Πρόλογος στην 6η αμερικανική έκδοση -- 1. Υπόβαθρο -- 2. Ιστορία και βιογεωγραφία -- 3. Μετεωρολογία -- 4. Κλίμα και βλάστηση -- 5. Αναζήτηση και επιμερισμός πόρων -- 6. Οι νόμοι της κληρονομικότητας -- 7. Εξέλιξη και φυσική επιλογή -- 8. Πληθυσμιακές στατιστικές -- 9. Πληθυσμιακή αύξηση και ρύθμιση -- 10. Κοινωνική οργάνωση -- 11. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ πληθυσμών -- 12. Ανταγωνισμός -- 13. Οικολογικός θώκος -- 14. Πειραματική οικολογία -- 15. Θήρευση και παρασιτισμός -- 16. Η φυλογενετική στην οικολογία -- 17. Οικολογία των βνιοκοινοτήτων και των οικοσυστημάτων -- 18. Βιοποικιλότητα και σταθερότητα βιοκοινοτήτων -- 19. Νησιωτική βιογεωγραφία και βιολογία διατήρησης -- Βιβλιογραφία -- Γλωσσάρι -- Ευρετήριο.

  • Κατά μία έννοια, η οικολογία είναι η αρχαιότερη επιστήμη: Ο πρωτόγονος άνθρωπος όφειλε να είναι δεινός φυσιογνώστης για να μπορεί να επιβιώνει. Ως σύγχρονη επιστήμη, όμως, η οικολογία εμφανίστηκε κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα· στα ελληνικά πανεπιστήμια, μάλιστα, άρχισε να διδάσκεται μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ένα από τα συγγράμματα που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη οικολογία ως αυτοτελές επιστημονικό πεδίο, προβάλλοντας την εξελικτική της διάσταση, είναι η Εξελικτική Οικολογία του Eric. R. Pianka. Η έκδοση αυτή είναι σημαντική για την ελληνική βιβλιογραφία, όχι μόνο διότι το συγκεκριμένο σύγγραμμα αποτελεί κλασικό διδακτικό εγχειρίδιο στα αμερικανικά πανεπιστήμια και σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα πολλών άλλων χωρών, αλλά και διότι προσφέρει εκείνες ακριβώς τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για να κατανοήσει κανείς τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού περιβάλλοντος. Ο νησιωτισμός, η γειτνίαση με ηπειρωτικές περιοχές, η γεωμορφολογία και, κυρίως, η μεγάλη ταχύτητα των παλαιογεωγραφικών, κλιματικών, εξελικτικών και ανθρωπογενών μεταβολών στον ελληνικό χώρο καθιστούν ελλιπή κάθε οικολογική προσέγγιση που στερείται εξελικτικής διάστασης.

   Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης