Στεφανέας, Πέτρος [Συγγραφέας]. Εφαρμογές της λογικής στην πληροφορική

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Ελληνικά