Εισαγωγή στην οικονομική Τόμος Β - Τρίτη [ελληνική] έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2015

 1. Έκδοση
 2. Begg, David K. H. | Vernasca, Gianluigi | Fischer, Stanley | Dornbusch, Rudiger
 3. Τρίτη [ελληνική] έκδοση
 4. Αθήνα: Κριτική, 2015
 5. 2 τόμοι (639; 634 σελίδες) : εικονογράφηση ; 24 εκ.
 6. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 7. 9789605860738 (τ.2)
 8. Μετάφραση του: Economics. 11th edition c2014. | Μετάφραση δεύτερου τόμου από: Ελένη Θάνου, Παρασκευή Παπαδοπούλου, Στέλιος Πανταζίδης, Νίκος Ρούσσος.
Εικόνα εξωφύλλου
  • Πρόλογος
   Οδηγός περιήγησης
   Πλαίσια
   Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης
   Βιογραφικά συγγραφέων
   ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   Εισαγωγή στη μακροοικονομική θεωρία
   Προϊόν και συνολική ζήτηση
   Δημοσιονομική πολιτική και εξωτερικό εμπόριο
   Χρήμα και τράπεζες
   Επιτόκια και νομισματική μετάδοση
   Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική
   Συνολική προσφορά, τιμές και προσαρμογή σε διαταραχές
   Πληθωρισμός, προσδοκίες και αξιοπιστία
   Ανεργία
   Συναλλαγματικές ισοτιμίες και ισοζύγιο πληρωμών
   Μακροοικονομική ανάλυση της ανοικτής οικονομίας
   Καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών
   Ο οικονομικός κύκλος
   Οικονομική από την πλευρά της προσφοράς και οικονομική μεγέθυνση
   Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
   Διεθνές εμπόριο
   Παράρτημα: απαντήσεις στις ερωτήσεις των Δραστηριοτήτων
   Γλωσσάρι
   Ευρετήριο βασικών όρων

   Politeianet
  • Ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η οικονομική επιστήμη σ' ένα κλασικό εγχειρίδιο.
   Οι συγγραφείς παρουσιάζουν τα βασικά θέματα της οικονομικής επιστήμης συνδυάζοντας τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή, με στόχο να βοηθήσουν τους φοιτητές να κατανοήσουν το σημερινό οικονομικό περιβάλλον. Με πολλά παραδείγματα από την οικονομική ζωή, εφαρμογές της οικονομικής πολιτικής, έμφαση στο ρόλο των πληροφοριών και της παγκοσμιοποίησης, εξοικειώνουν τον αναγνώστη με τις σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις. Στα χαρακτηριστικά αυτά οφείλεται η διαχρονική και διεθνής επιτυχία του βιβλίου.
   Στις επικαιροποιήσεις της νέας έκδοσης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:
   - Λεπτομερέστερη εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση
   - Αναθεωρημένη ανάλυση της συμπεριφοράς του καταναλωτή και των αποφάσεων της ζήτησης
   - Λεπτομερέστερη ανάλυση της ελαχιστοποίησης του κόστους.
   - Εκτεταμένη παρουσίαση της ατομικής προσφοράς εργασίας και των μισθολογικών διακρίσεων
   - Πλήρης ανάλυση της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης
   - Πλήρης αναθεώρηση των στοιχείων σε Πίνακες και Διαγράμματα
   - Νέες μελέτες περίπτωσης, δραστηριότητες και παραδείγματα, ένθετα με οικονομικές έννοιες και τις αντίστοιχες εφαρμογές τους.

   Ο τόμος Β' εστιάζεται κυρίως σε θέματα μακροοικονομικής και παγκόσμιας οικονομίας. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

   Politeianet