Ξανθόπουλος, Παναγιώτης [Συγγραφέας]. Μεταμορφώσεις της επιστημονικής και της πρακτικής σκέψης

  1. Work (Individual)
  2. 2020
  3. Ελληνικά
    • Οι μεταμορφώσεις της επιστημονικής και της πρακτικής σκέψης αφορούν τη δημιουργία καινοτομίας μέσα από πολεμικές/συγκρουσιακές διαδικασίες. Τα επιστημονικά και φιλοσοφικά κείμενα λογίζονται ως ψηφιδωτά σκέψης και συγκροτούνται από πολλαπλές, ετερόκλητες, εναλλασσόμενες και ετεροβαρείς ως προς την επιρροή μονάδες - τις παραπομπές και αναφορές σε άλλους συγγραφείς. Οι απαρχές τους τοποθετούνται στην αρχαία κλασική φιλοσοφία και επιστήμη και συνεχίζονται στη νεότερη και σύγχρονη γραμματεία. Όπως μεταμορφώνεται/αλλάζει η επιστημονική σκέψη, έτσι μεταμορφώνεται/αλλάζει και η πρακτική σκέψη, μέσω των διαδικασιών κοινωνικής επιρροής. Ο κοινός/πρακτικός νους αλλάζει τη σκέψη/θεώρησή του για τα πράγματα, τα κεκτημένα και τα δρώμενα και αυτό εκδηλώνεται με συμπεριφορές, πρακτικές και πράξεις. Αυτό επισυμβαίνει μέσω της αναζήτησης, της ανάδειξης και της διαχείρισης της σύγκρουσης. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

      Politeianet