Το ωμό και το μαγειρεμένο - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Αρσενίδης, 2001

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Lévi-Strauss, Claude (1908-2009)
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Claude Levi-Strauss
 6. Αθήνα: Αρσενίδης, 2001
 7. 479 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
 8. Μυθολογικά ; 1.
 9. 9602500790
 10. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήρια : σελίδες [458]-475
Εξώφυλλο έκδοσης
  • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
   1. ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ
   Ι. Asma Bororo
   ΙΙ. Παραλλαγές Ge
   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
   Ι. Σονάτα των καλών τρόπων
   ΙΙ. Σύντομη συμφωνία
   ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
   Ι. Φούγκα των πέντε αισθήσεων
   ΙΙ. Καντάτα του οπόσσουμ
   ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
   Η ΚΑΛΩΣ ΣΥΓΚΕΡΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
   ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
   ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ
   Ι. Ντιβερτιμέντο πάνω σε ένα λαϊκό θέμα
   ΙΙ. Κοντσέρτο πουλιών
   ΙΙΙ. Γάμοι
   ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
   ΖΩΟΛΟΓΙΟ
   ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ
   ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
   ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

   Politeianet