Συμβουλευτική σταδιοδρομίας : σύγχρονες προσεγγίσεις και εφαρμογές : 21ος αιώνας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2021

 1. Έκδοση
 2. Θεοδοσάκης, Δημήτρης | Γκατζιώνης, Στέλιος | Κώτση, Κατερίνα
 3. Θεοδοσάκης, Δημήτρης
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2021
 6. 271 σελίδες : σχήματα, διαγράμματα ; 28 εκατοστά
 7. 9789606123139
 8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο
Eξώφυλλο έκδοσης
  • Θέτοντας το πλαίσιο - Θεωρητικές αποσαφηνίσεις
   Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης: Κλασσικές και Σύγχρονες Προσεγγίσεις
   Σύμβουλος σταδιοδρομίας: Δεξιότητες και ατομικά χαρακτηριστικά
   Ο συμβουλευόμενος: ατομικά χαρακτηριστικά και προσωπικότητα
   Στρατηγικές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης: από τη θεωρία στην πράξη
   Διαδικασία και Μοντέλα Λήψης Αποφάσεων
   Η αλλαγή: διαχείριση και στάδια των μεταβάσεων
   Ο κόσμος της εργασίας: πληροφόρηση και στρατηγικές αναζήτησης
   Συμβουλευτική και νέες τεχνολογίες
   Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και ψυχομετρικά εργαλεία
   Διαπολιτισμική συμβουλευτική και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
   Κώδικας δεοντολογίας
   Χρήσιμες διευθύνσεις
   Ευρετήριο

   Politeianet