Μπούνα, Ανδρομάχη [Συγγραφέας]. Η κοινωνική κατάσταση των ίντερσεξ ατόμων στην Ελλάδα

 1. Work (Individual)
 2. 2021
 3. Ελληνικά
  • Ο γενικός στόχος του έργου «Bring-In» είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω χαρακτηριστικών φύλου, μέσω της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των επαγγελματιών στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των ίντερσεξ ατόμων, να τους παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης υψηλής ποιότητας και να αποφεύγουν τις διακρίσεις και τις καταχρηστικές πρακτικές εναντίον τους. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο και η Σύμπλεξις συγκέντρωσαν έμπειρους εταίρους από τη Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο για την υλοποίηση ενός πρωτοποριακού έργου -ένα από τα λίγα σε ευρωπαϊκό επίπεδο -για την προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης και της θετικής ορατότητας των ίντερσεξ ατόμων, δηλ. ατόμων που «γεννιούνται με φυσικά, ορμονικά ή γενετικά χαρακτηριστικά που δεν είναι ούτε εξ ολοκλήρου θηλυκά ούτε εξ ολοκλήρου αρσενικά· ή με ένα συνδυασμό θηλυκών και αρσενικών· ή ούτε θηλυκών ούτε αρσενικών» (IGLYO, OIIEurope& EPA, 2018: 31).Γενικά, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, οι ίντερσεξ άνθρωποι μπορούν «σε κάθε ηλικία», να «αντιμετωπίσουν στίγμα, διαρθρωτικές διακρίσεις, παρενόχληση, έλλειψη επαρκούς ιατρικής περίθαλψης, έλλειψη πρόσβασης σε απαραίτητα φάρμακα, έλλειψη πρόσβασης στη δικαιοσύνη και την αορατότητα των σωμάτων τουςστην κοινωνία μας» (Ghattas, 2019:13). Επιπλέον οι ίντερσεξ άνθρωποι συχνά αντιμετωπίζουν διακρίσεις στην εργασία βάσει της εμφάνισής τους ή της έκφρασης του φύλουτους. Λόγω της νοσηλείας ή προβλημάτων ψυχικής υγείας που σχετίζονται με το τραύμα, οι ίντερσεξ άνθρωποι μπορεί να χρειαστεί να πάρουν άδεια. Τα κενά στο εκπαιδευτικό ή εργασιακό ιστορικό τους μπορεί να είναι δύσκολο να εξηγηθούν στους/στιςεργοδότες-τριες. Υπάρχει ένας υψηλότερος κίνδυνος φτώχειας λόγω έλλειψης εκπαίδευσης ως αποτέλεσμα της παθολογικοποίησης και του σχετικού τραύματος(Ghattas, 2019:13).Ηαπόκτηση αξιόπιστων και πολύτιμων πληροφοριών για την κοινωνική κατάσταση των ίντερσεξ ανθρώπων -μια από τις περισσότερο αόρατες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού-στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν ένας κρίσιμης σημασίας στόχος του έργου «Bring-In», όπως δείχνει ο περιορισμένος αριθμός και σε ορισμένες περιπτώσεις η πλήρης απουσία -σχετικών επιστημονικών μελετών. Για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας, οι εταίροι του έργου «BringIn» στις προαναφερθείσες τέσσερις χώρες, πραγματοποίησαν έναν συνδυασμό έρευνας δευτερογενών πηγών και πρωτογενούς έρευνας βάσει του ερευνητικού πρωτοκόλλου που εκπόνησε το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η πρωτογενής έρευνα περιλαμβάνει ημι-δομημένες προσωπικές συνεντεύξεις με σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και ειδικούς-ές εμπειρογνώμονες και, το σημαντικότερο, με τα ίδια τα ίντερσεξ άτομα ή/και μέλη του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ενδεχομένως, της πρώτης σχετικής στην Ελλάδα -περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση. Η ερευνητική ομάδα αποτελούνταν απότην κοινωνική ανθρωπολόγο Δρ.Ανδρομάχη Μπούνα και τον κοινωνιολόγο Θανάση Θεοφιλόπουλο από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και την ψυχολόγο Εύα Σπίνου από την ΑΜΚΕ «Σύμπλεξις». Όλες οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν μετά τη λήψη της ενυπόγραφης συγκατάθεσης όλων τωνσυμμετεχόντων-ουσών. Λόγω του ξεσπάσματος της πανδημίας του COVID-19 και της εφαρμογής προστατευτικών μέτρων, ορισμένες από αυτές τις συνεντεύξεις διεξήχθησαν μέσω εφαρμογών τηλεδιάσκεψης. Τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση μεταφέρθηκαν αυτούσια από τα αντίστοιχα ηχητικά αρχεία, χωρίς να υποστούν επεξεργασία από τους/τις ερευνητές-τριες.Το 1ο Μέρος περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας δευτερογενών πηγών, ενώ το 2ο και το 3ο Μέρος περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας. Τέλος, στο 4ο Μέρος, συνοψίζονται τα κύρια ευρήματα της πρωτογενούς έρευνας και της έρευνας δευτερογενών πηγών.

    
   Bring-In