Σωτηροπούλου, Κυριακή Ι.

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα