Σωτηροπούλου, Κυριακή Ι.

Bibliographic Info

Πρόσωπο
Γυναίκα